Nalot na j?zyku

Tre?? na górnej powierzchni j?zyka o ró?nym zabarwieniu, ?atwo oddzielaj?ca si? lub nieoddzielaj?ca si? od powierzchni. Przyczynami mog? by?: palenie papierosów, odwodnienie, zapalenie bakteryjne, wirusowe lub grzybicze, niedobory witaminowe, zmiany przedrakowe i nowotworowe.

Najlepiej skojarzone objawy