Wodobrzusze

Wodobrzusze jest to patologiczne gromadzenie si? p?ynu w jamie brzusznej. Do najcz?stszych przyczyn wodobrzusza nale?? choroby w?troby, serca, nerek, trzustki, choroby infekcyjne, autoimmunologiczne i nowotworowe. Objawem charakterystycznym jest powi?kszenie obwodu brzucha.

Najlepiej skojarzone objawy