Apoptoza

Samobójstwo komórki, zachodz?ce m.in. wówczas, gdy komórka „zorientuje si?" o powsta?ych nieod­wracalnych uszkodzeniach. Utrata zdolno?ci wej?cia w apoptoz? jest pocz?tkiem rozwoju procesu nowotworowego.