Apoptoza

Samobójstwo komórki, zachodzące m.in. wówczas, gdy komórka „zorientuje się" o powstałych nieod­wracalnych uszkodzeniach. Utrata zdolności wejścia w apoptozę jest początkiem rozwoju procesu nowotworowego.