Liszajec zaka?ny

(Impetigo contagiosa)

Liszajec zaka?ny jest chorob? skóry objawiaj?c? si? ropnymi p?cherzami. Czynnikiem wywo?uj?cym s? bakterie, najcz??ciej paciorkowce lub gronkowce, które wnikaj? do powierzchniowej warstwy skóry poprzez mikrourazy (niewielkie otarcia, zadrapania). Schorzenie dotyczy przede wszystkim dzieci i szerzy si? przez bezpo?redni kontakt, a ...

Badania diagnostyczne

  • Badanie bakteriologiczne (posiew)

Pozostałe informacje

  • Lekarze specjaliści:
    - Dermatolog
  • Wymagana jest konsultacja z lekarzem specjalistą.

Najlepiej skojarzone choroby

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »