Wzrost libido

Zwi?kszenie ch?ci do odbywania stosunków seksualnych, z ?atwo?ci? w osi?ganiu stanu podniecenia seksualnego. Nadmierny wzrost libido mo?e si? wi?za? z zaburzeniami psychicznymi (np. hipomania, mania) i hormonalnymi.

Najlepiej skojarzone objawy