Sucho?? pochwy

Upo?ledzenie wydzielania gruczo?ów przedsionka pochwy najcz??ciej spowodowane zaburzeniami hormonalnymi (np. po porodzie, w okresie menopauzy). Mo?e powodowa? cz?ste wyst?powanie zaka?e? zw?aszcza grzybiczych oraz ból lub dyskomfort w czasie stosunku p?ciowego.

Najlepiej skojarzone objawy