Krwawienie kontaktowe

Krwawienie wyst?puj?ce pod wp?ywem dotyku. Krwawienie kontaktowe z dróg rodnych wyst?puje najcz??ciej po stosunku p?ciowym lub podczas badania ginekologicznego. Mo?e wskazywa? na stan zapalny lub zmian? nowotworow? szyjki macicy. Mo?e te? wyst?powa? w III trymestrze ci??y wskutek przekrwienia szyjki macicy.

Najlepiej skojarzone objawy