Plamienie mi?dzymiesi?czkowe

Niewielkie krwawienie z dróg rodnych, pojawiaj?ce si? w trakcie cyklu menstruacyjnego, niezwi?zane z krwawieniem miesi?czkowym.

Najlepiej skojarzone objawy