Krwawienie mi?dzymiesi?czkowe

Krwawienie z dróg rodnych, pojawiaj?ce si? w trakcie cyklu menstruacyjnego, niezwi?zane z krwawieniem miesi?czkowym. Cz?ste w przypadku rozpocz?cia antykoncepcji doustnej.

Najlepiej skojarzone objawy