Bolesne miesi?czkowanie

Silne bóle podbrzusza i okolicy krzy?owo-l?d?wiowej wyst?puj?ce zazwyczaj tu? przed lub na pocz?tku krwawienia miesi?cznego. Niekiedy po??czone s? z bólami g?owy, dra?liwo?ci? oraz nudno?ciami i wymiotami.

Najlepiej skojarzone objawy