Poronienia

Przedwczesne zakończenie ciąży przed ukończeniem jej 22 tygodnia. Może być samoistne lub sztuczne.

Najlepiej skojarzone objawy