Poronienia

Przedwczesne zako?czenie ci??y przed uko?czeniem jej 22 tygodnia. Mo?e by? samoistne lub sztuczne.

Najlepiej skojarzone objawy