Zaparcia

Utrudnione i zwi?zane z dyskomfortem wydalanie zwykle twardego stolca z cz?sto?ci? mniejsz? ni? 3 wypró?nienia na tydzie?.

Najlepiej skojarzone objawy