Zmniejszone wydalanie moczu

Dobowe wydalanie moczu poni?ej 500 ml.

Najlepiej skojarzone objawy