Polipy nosa

Maczugowaty, zwykle ?agodny, rozrost b?ony ?luzowej nosa.

Najlepiej skojarzone objawy