Polipy nosa

Maczugowaty, zwykle łagodny, rozrost błony śluzowej nosa.

Najlepiej skojarzone objawy