Krwawienia z odbytu

?ywoczerwona krew pojawiaj?ca si? jako smuga na powierzchni stolca lub na papierze toaletowym. Krew mo?e by? równie? widoczna jako stru?ka wyciekaj?ca z odbytu po oddaniu stolca lub powoduje czerwonawe zabarwienie wody w muszli klozetowej.

Najlepiej skojarzone objawy