Rak miedniczki nerkowej

(Carcinoma pelvis renis)

Rak miedniczki nerkowej nale?y do rzadkich nowotworów, stanowi zaledwie kilka procent guzów nerki. Wyst?puje cz??ciej u m??czyzn oraz u osób nadu?ywaj?cych ?rodków przeciwbólowych. Ryzyko wyst?pienia raka zwi?ksza równie? palenie papierosów, kamica i zaka?enia dróg moczowych. G?ównym objawem choroby jest obecno?? ...

Badania diagnostyczne

 • Urografia
 • Pielografia wst?puj?ca
 • Tomografia komputerowa
 • Biopsja szczoteczkowa
 • Badanie ogólne moczu

Pozostałe informacje

 • Lekarze specjaliści:
  - Onkolog
  - Nefrolog
 • Wymagany jest natychmiastowy kontakt z lekarzem specjalistą.

Najlepiej skojarzone choroby

Pozostałe informacje dostępne po rejestracji

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści w serwisie e-manus.pl wystarczy się zarejestrować. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
Przejdź do formularza rejestracji »