Wci?gni?cie brodawki sutkowej

Zmiana kszta?tu brodawki sutkowej poprzez jej wci?gni?cie w g??b gruczo?u piersiowego. Fizjologicznie mo?e obserwowana u nastolatek b?d? w okresie reprodukcyjnym. Mo?e by? równie? zwi?zana z obecno?ci? guza pod brodawk? sutkow?.

Najlepiej skojarzone objawy