Oddychanie okresowe

Jest inaczej nazywane oddechem Cheyne-Stokes’a. Zaburzenie oddychania polegające na naprzemiennym występowaniu okresów przyspieszenia i pogłębienia oddechu oraz okresów zatrzymania oddychania, czyli bezdechu. Po okresie bezdechu pojawia się nagle szybki i głęboki oddech. Jednak z czasem oddechy słabną prowadząc do ponownego zatrzymania oddychania. Zaburzenie to wynika najczęściej z wadliwego działania ośrodka sterującego oddychaniem znajdującego się w obrębie centralnego systemu nerwowego. Do uszkodzenia tego ośrodka może dojść wskutek zatrucia, urazu głowy czy rozwijającego się w czaszce guza. Taki sposób oddychania może pojawić się jednak także u zdrowych ludzi w czasie snu lub podczas przebywania na dużych wysokościach.

Najlepiej skojarzone objawy