Obrz?k sromu

Zwi?kszenie obj?to?ci tkanek sromu poprzez zwi?kszone gromadzenie w nich p?ynu tkankowego. Mo?e by? objawem zapalenia sromu. Wyst?puje po porodzie si?ami natury.

Najlepiej skojarzone objawy