Krwiomocz

Krwiomocz jest to obecność krwi w moczu obserwowana gołym okiem lub wykrywana za pomocą badania mikroskopowego w laboratorium. Krwiomocz jest najczęściej objawem stanu zapalnego nerek, w chorobach infekcyjnych i gorączkowych, urazach dróg moczowych, kamicy moczowej. Jeśli towarzyszy mu dodatkowo ból, może on wówczas świadczyć o nowotworze układu moczowego.

Najlepiej skojarzone objawy