Krwiomocz

Krwiomocz jest to obecno?? krwi w moczu obserwowana go?ym okiem lub wykrywana za pomoc? badania mikroskopowego w laboratorium. Krwiomocz jest najcz??ciej objawem stanu zapalnego nerek, w chorobach infekcyjnych i gor?czkowych, urazach dróg moczowych, kamicy moczowej. Je?li towarzyszy mu dodatkowo ból, mo?e on wówczas ?wiadczy? o nowotworze uk?adu moczowego.

Najlepiej skojarzone objawy