Ograniczenie pola widzenia

Zmniejszenie obszaru widzianego przez nieporuszaj?ce si? oko.

Najlepiej skojarzone objawy