Ograniczenie pola widzenia

Zmniejszenie obszaru widzianego przez nieporuszające się oko.

Najlepiej skojarzone objawy