Zatkanie nosa

Upo?ledzenie prawid?owego przep?ywu powietrza przez przewody nosowe najcz??ciej wynikaj?ce z obrz?ku b?ony ?luzowej nosa z towarzysz?c? wydzielin?. Wymusza to oddychanie przez usta.

Najlepiej skojarzone objawy