Oddychanie przez usta

Sposób oddychania, w którym powietrze jest wdychane i wydychane przez usta. Jest ono przez to gorzej oczyszczone i ogrzane ni? podczas oddychania przez nos. Taki sposób oddychania jest najcz??ciej wynikiem niedro?no?ci nosa np. w czasie kataru czy przy nadmiernym rozro?cie migda?ków.

Najlepiej skojarzone objawy