Impotencja

Niemo?no?? osi?gni?cia lub utrzymania erekcji, umo?liwiaj?cej odbycie pe?nego stosunku p?ciowego.

Najlepiej skojarzone objawy