Niemo?no?? odbycia stosunku p?ciowego

Mo?e wynika? z zaburze? organicznych, anatomicznych (nieprawid?owej budowy narz?dów p?ciowych), czynno?ciowych (np. zaburzenia wzwodu, zaburzenia hormonalne), psychicznych.

Najlepiej skojarzone objawy