Ból gard?a

Nieprzyjemne doznanie najcz??ciej o charakterze pieczenia, samoistne lub wyst?puj?ce podczas po?ykania. Gdy trwa d?u?ej ni? 3-4 dni i towarzysz? mu zaburzenia po?ykania powinno si? niezw?ocznie uda? do lekarza.

Najlepiej skojarzone objawy