?wi?d sromu

Nieprzyjemne odczucie wywo?uj?ce ch?? drapania lub pocierania.

Najlepiej skojarzone objawy