Zawroty g?owy

Subiektywne odczucie braku równowagi, okre?lane jako uczucie wirowania, ?ci?gania w bok czy zapadania si?. Zawrotom g?owy mog? towarzyszy?: nudno?ci, wymioty, szumy uszne, pogorszenie s?yszenia czy bóle g?owy.

Najlepiej skojarzone objawy