Nudno?ci i wymioty

Nudno?ci to subiektywne odczucie zbli?aj?cych si? wymiotów, b?d?cych aktywnym, odruchowym opró?nianiem zawarto?ci ?o??dka przez usta.

Najlepiej skojarzone objawy