?wi?d ucha

Nieprzyjemne odczucie wywo?uj?ce ch?? drapania lub pocierania ucha.

Najlepiej skojarzone objawy