Ból w klatce piersiowej podczas oddychania

Nieprzyjemne, powoduj?ce cierpienie doznanie zlokalizowane w klatce piersiowej, pojawiaj?ce si? i nasilaj?ce si? w czasie oddychania. W zale?no?ci od nasilenia mo?e nawet ogranicza? wykonanie pe?nego wdechu. Jest najcz??ciej objawem chorób p?uc i op?ucnej, mi??ni i nerwów klatki piersiowej, stawów ?ebrowo-kr?gowych lub serca.

Najlepiej skojarzone objawy