Nudno?ci

Nieprzyjemne uczucie, cz?sto poprzedzaj?ce wyst?pienie wymiotów, zlokalizowane w okolicy gard?a lub ?o??dka.

Najlepiej skojarzone objawy