Zapalenie stawów r?ki

Zmiany zapalne objawiaj?ce si? zaczerwienieniem, ociepleniem, bolesno?ci?, zmian? obrysu i ograniczeniem funkcji stawów r?ki.

Najlepiej skojarzone objawy