Wybroczyny skórne

Drobne, punktowe wynaczynienia krwi naczy? w?osowatych widoczne na powierzchni skóry lub b?ony ?luzowej.

Najlepiej skojarzone objawy