Witamy w serwisie e-manus.pl!

Serwis e-manus.pl powsta?, aby gromadzi? i przetwarza? statystyczne dane medyczne. Na podstawie w?asnych statystyk serwisu oraz statystyk ogólno?wiatowych zbudowany zosta? nowatorski, jedyny w swoim rodzaju algorytm pozwalaj?cy na porównywania statystyk profili zdrowia. Wyniki algorytmu buduj? diagnoz? zawieraj?c? m.in. list? prawdopodobnych chorób zagra?aj?cych u?ytkownikowi.

 

W dziale Informacje o serwisie znajd? Pa?stwo opisy us?ug i  narz?dzi oferowanych przez serwis.

Oceń artykuł:

Aktualna ocena:0

Szukaj: