Dysfagia

Dysfagia jest to uczucie trudno?ci w po?ykaniu, czyli przechodzeniu k?sa pokarmowego z gard?a do ?o??dka.

Najlepiej skojarzone objawy