Krwotok z gard?a

Masywne krwawienie z naczy? krwiono?nych zaopatruj?cych gard?o. Podstawowym objawem jest obecno?? ?wie?ej krwi s?cz?cej si? z gard?a oraz uczucie smaku krwi w ustach. Mo?e pojawi? si? jako powik?anie zabiegów dokonywanych w gardle (np. usuni?cie migda?ków) lub jako skutek bezpo?rednich urazów. Wa?ne, by odró?ni? ten objaw od krwioplucia

Najlepiej skojarzone objawy