Uderzenia gor?ca

Nag?e uczucie wzrostu temperatury organizmu i otoczenia niezwi?zane z rzeczywist? zmian? temperatury otoczenia. Towarzyszy mu zaczerwienienie twarzy, nadmierne pocenie i przyspieszone bicie serca. Jest g?ównym objawem okresu menopauzy.

Najlepiej skojarzone objawy