Uczucie zatkania ucha

Uczucie upo?ledzonego s?yszenia w jednym lub obu uszach. Mo?e wynika? z zalegania wydzieliny w przewodzie s?uchowym, stanu zapalnego ucha, obecno?ci cia?a obcego. Wyst?puje równie? przy nag?ej zmianie ci?nienia (np. podczas g??bokiego nurkowania).

Najlepiej skojarzone objawy