Szum w uszach

Uczucie dzwonienia b?d? obecno?ci szumu, niedochodz?cego z otoczenia, a s?yszanego w obr?bie ucha lub w g?owy. Krótkotrwa?y szum jest cz?stym i nieszkodliwym zjawiskiem.

Najlepiej skojarzone objawy