?ó?taczka

?ó?taczka jest to ?ó?tawe zabarwienie skóry, b?on ?luzowych oraz twardówek oczu spowodowane nagromadzeniem bilirubiny we krwi i tkankach organizmu. Wyró?nia si? trzy typy ?ó?taczki: hemolityczn?, mechaniczn? i mi??szow?. W sk?ad objawów ?ó?taczki wchodz?: ?ciemnienie moczu, oddawanie jasnego stolca, ?wi?d skóry.

Najlepiej skojarzone objawy