Krwotok

Duża utrata krwi, która jest skutkiem wycieku krwi do naturalnych jam i tkanek wewnętrznych organizmu bądź na jego powierzchnię w wyniku przerwania ciągłości ściany naczyń krwionośnych. W odróżnieniu od krwawienia w krwotoku utrata krwi jest na tyle duża, że może stanowić potencjalne zagrożenie życia.

Najlepiej skojarzone objawy