Krwotok

Du?a utrata krwi, która jest skutkiem wycieku krwi do naturalnych jam i tkanek wewn?trznych organizmu b?d? na jego powierzchni? w wyniku przerwania ci?g?o?ci ?ciany naczy? krwiono?nych. W odró?nieniu od krwawienia w krwotoku utrata krwi jest na tyle du?a, ?e mo?e stanowi? potencjalne zagro?enie ?ycia.

Najlepiej skojarzone objawy