Nieregularne krwawienia miesi?czne

Zaburzenia cyklu miesi?czkowego polegaj?ce na pojawianie si? krwawie? miesi?czkowych w nieregularnych odst?pach czasowych.

Najlepiej skojarzone objawy