?wiszcz?cy oddech

Objaw zaburzenia dro?no?ci (zmniejszenia ?rednicy) dróg oddechowych.

Najlepiej skojarzone objawy