Mroczki

Ubytki w polu widzenia.

Najlepiej skojarzone objawy