Nad?erki

Bolesne ubytki naskórka powstaj?ce wskutek jego uszkodzenia. Po ust?pieniu nie pozostawiaj? blizny.

Najlepiej skojarzone objawy