Owrzodzenia jamy ustnej

Głębokie ubytki błony śluzowej jamy ustnej, obejmujące przynajmniej cały przekrój.

Najlepiej skojarzone objawy