Owrzodzenia jamy ustnej

G??bokie ubytki b?ony ?luzowej jamy ustnej, obejmuj?ce przynajmniej ca?y przekrój.

Najlepiej skojarzone objawy