Sucho?? w ustach

Sucho?? b?ony ?luzowej jamy ustnej wynikaj?ca ze zmniejszonej produkcji ?liny lub zupe?nego jej braku. Mo?e powodowa? trudno?ci w mówieniu i jedzeniu. Na skutek zniesienia ochronnego dzia?ania ?liny pojawia? si? mo?e przykry zapach z ust oraz nasilenie rozwoju próchnicy z?bów. Mo?e by? objawem chorobowym lub pojawia? si? u zdrowych ludzi przebywaj?cych d?ugo w suchych i ciep?ych pomieszczeniach.

Najlepiej skojarzone objawy