Ból w gardle

Nieprzyjemne, powoduj?ce cierpienie doznanie wynikaj?ce ze stanu zapalnego lub choroby dotycz?cej migda?ków, b?ony ?luzowej gard?a lub krtani. Ból pojawia si? najcz??ciej podczas po?ykania, a gdy jego ?ród?em jest infekcja (najcz??ciej wirusowa lub bakteryjna) towarzyszy? mu mog? gor?czka, kaszel suchy lub z odkrztuszaniem ropnej wydzieliny, bóle mi??niowe i ogólne os?abienie. Mo?e równie? wynika? z wysuszenia b?on ?luzowych gard?a wynikaj?cego z d?ugotrwa?ego mówienia lub oddychania nadmiernie suchym i ciep?ym powietrzem.

Najlepiej skojarzone objawy