Biegunka

Biegunka zdefiniowana jest jako: cz?stsze ni? 3 razy na dzie? oddawanie stolca lub lu?na b?d? p?ynna jego konsystencja b?d? wzrost jego masy powy?ej 250 g na dzie?.

Najlepiej skojarzone objawy